ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.Undergraduate Withdrawal online (No refund) schedule for term 3/2018 (Rama 9 campus)
Please be informed the dates of Withdrawal online for Term 3/2018 :

March 18, 2019 – May 11, 2019 End : Sat 5:00 PM
    Start and End of Withdrawal period
ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2562
 2.ปริญญาตรี วิทยาเขตเพชรบุรี : กำหนดการถอนรายวิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ขอแจ้งกำหนดการ การถอนรายวิชาออนไลน์ (ไม่มีการคืนเงิน) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 มีนาคม 2562 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2562/ สิ้นสุดเสาร์ 17:00 น.
    วันแรกและวันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2562
   
      
        Contact the Registrar's Office: Department of Student Records (Registrar)