ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปริญญาตรี วิทยาเขตกรุงเทพฯ และ หัวหิน : กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2558(ด่วนที่สุด)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พค.จนถึง วันที่ 1 กค. 2558 (หากลงทะเบียนล่าช้าชำระค่าธรรมเนียม 300 ต่อวัน เริ่ม 2 กค.2558 )
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact the Registrar's Office: Department of Student Records (Registrar)