ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปริญญาตรี วิทยาเขตพระราม 9 และ หัวหิน : กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษา ที่ 3/2558(ด่วนมาก)
เริ่มวันที่ 25 ม.ค. ถึง วันที่ 4 มี.ค. 2559 (ลงทะเบียนและชำระล่าช้ามีค่าธรรมเนียม 300 ต่อวัน)
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 ธันวาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact the Registrar's Office: Department of Student Records (Registrar)