ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.Undergraduate Withdrawal online (No refund) schedule for term 1/2017 (Rama 9 campus)
Please be informed the dates of Withdrawal online for Term 1/2017 :

July 24- September 9, 2017
    Start and End of Withdrawal period
ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2560
 2.ปริญญาตรี วิทยาเขตเพชรบุรี : กำหนดการถอนรายวิชา (ออนไลน์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ขอแจ้งกำหนดการ การถอนรายวิชาออนไลน์ (ไม่มีการคืนเงิน) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 กรกฎาคม – วันที่ 9 กันยายน 2560
    วันแรกและวันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact the Registrar's Office: Department of Student Records (Registrar)